Roedd sgiliaucymru yn gyfle i arddangos cyfleoedd gyrfa a sgiliau ledled Cymru i bobl ifanc ac oedolion. Cyfarfu arddangoswr â’r myfyrwyr, gweithwyr dan hyfforddiant a gweithwyr cyflogedig a fydd yn creu gweithlu Cymru yn y dyfodol.  Gyda phwyslais ar fod yn rhyngweithiol, roedd ymwelwyr yn cael y cyfle i gyffwrdd, teimlo a phrofi’n uniongyrchol yr amrediad anferth o yrfaoedd sydd ar gael ac roedd arddangoswyr yn gallu dangos yr hyn oedd gan eu sefydliad i’w gynnig.