Cyngor, Addysg a Hyfforddiant

Gwyliwch y fideo diweddaraf

Oes gennych chi syniad clir o beth rydych chi am ei wneud? Ydych chi’n gwybod sut rydych chi’n mynd i gyrraedd yno? Os oes angen tipyn bach mwy o wybodaeth arnoch chi i’ch helpu i benderfynu neu os ydych chi eisiau gwybod beth yw’ch opsiynau, yna ewch i’r parth cyngor, addysg a hyfforddiant. Fe gewch chi gymorth diduedd, arbenigol a pherthnasol i’ch cefnogi am eich dyfodol. Gallwch chi gwrdd â’r colegau AB ac AU, darparwyr hyfforddiant a gweithwyr proffesiynol a chael atebion i’ch cwestiynau am fenter, dechrau eich busnes eich hun, ysgrifennu CV, cynghorion am gyfweliadau, hyfforddiant diwrnod asesu, cyrsiau coleg, dysgu anffurfiol, cymwysterau neu dim ond yr opsiynau gyrfa sydd ar agor i chi.

Edrychwch > Gwybodaeth bellach am yrfaoedd yn y sector Cyngor

Ymwelwch > Dolenni â chyrff sy’n gallu eich helpu i ddod o hyd i yrfaoedd yn y sector Cyngor

Dysgwch > Dysgwch fwy am gyrff a oedd yn bresennol yn sgiliaucymruNoddir Cyngor, Addysg a Hyfforddiant gan: City and Guilds