Fformat y Digwyddiad

Digwyddodd yr arddangosfa dridiau hon mewn 11,000m2 syfrdanol o le yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Lawrlwythwch y cynllun llawr ar gyfer y digwyddiad

Roedd sgiliaucymru ar agor i ymwelwyr am dri diwrnod. Mae dydd Iau 16 a Dydd Gwener 17 Medi yn cael eu hanelu at grwpiau trefnedig, sy’n mynychu am gyfnodau graddedig gan roi cyfle i bawb toi cynnig ar y nodweddion rhyngweithiol. Mae dydd Sadwrn 18 yn cael ei anelu at grwpiau trefnedig, grwpiau anffurfiol llai o faint, teuluoedd, unigolion ac oedolion.

Dydd Iau 16 Medi 9.30am – 3pm
Dydd Gwener 17 Medi 9.30am – 3pm
Dydd Sadwrn 18 Medi 10am – 4pm

Roedd dros 100 o arddangoswyr yn sgiliaucymru gan gynnwys:
Cyflogwyr Byd Busnes a’r Sector Cyhoeddus

  • Cyflogwyr Byd Busnes a'r Secror Cyhoeddus
  • Llywodraeth a Chyrff Sector Cyhoeddus 
  • Colegau Addysg Bellach 
  • Cynghorau Sgiliau Sector 
  • Darparwyr Hyfforddiant/Dysgu Seiliedig ar Waith
  • Prifysgolion a Sefydliadau Addysg Uwch 
  • Elusennau a Chyrff Cynghori
Roedd gan y digwyddiad chwe pharth gwahanol.