Grwpiau a gadwodd le

Mae sgiliaucymru yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n meddwl am eu dyfodol, yn berson ifanc neu’n oedolyn. Gallech ymweld fel grŵp ysgol neu goleg gan ysbrydoli myfyrwyr ym mlynyddoedd 9, 10, 11, 12 a 13 i feddwl am eu gyrfa gyntaf, neu fel grŵp dysgu seiliedig ar waith neu grŵp hyfforddiant oedolion /cymunedol i helpu i ddod o hyd i gyfleoedd ailhyfforddi neu gyflogaeth. Cafodd unrhyw un oedd angen cymorth neu gyngor gyda gyrfaoedd, hyfforddiant, addysg neu gyflogaeth eu hannog i alw heibio.

Roedd sgiliaucymru yn gweithio gydag arweinwyr grŵp i wneud yn siŵr bod ymwelwyr yn cynllunio eu hymweliad a bod ganddyn nhw ddeunydd paratoadol i’w helpu i elwa ar y cysylltiadau holl-bwysig gallen nhw eu gwneud â’r busnesau a’r diwydiannau yn y digwyddiad a’r cyrsiau roedden nhw’n eu hastudio.

Noddwr Pecynnau Addysg a Lluniaeth Athrawon: OCR Cymru