Roedd sgiliaucymru yn rhoi i bobl ifanc ac oedolion y cyfle i ddarganfod yr amrediad anferth o yrfaoedd, cynlluniau hyfforddi, opsiynau addysgol a chyfleoedd sgiliau sydd ar gael iddynt. Yn rhyngweithiol, yn gyffrous ac yn ddifyr, dyma’r lle perffaith i ddysgu popeth am sgiliau a gyrfaoedd.