Lleoedd a gadwyd gan unigolion

Ni fu’n rhaid i unigolion rag-archebu eu mynediad i sgiliaucymru er ein bod yn annog rhag-archebu er mwyn i ni allu rhoi’r newyddion diweddaraf am sgiliaucymru i bobl wrth nesáu at y digwyddiad mawr.