Llwyfan Cyflwyno Sgiliau

Mwynhaodd ymwelwyr â sgiliaucymru wylio pobl go iawn yn dangos sgiliau go iawn ar y Llwyfan Cyflwyno Sgiliau a chafodd y cyfan ei gyflwyno gan eich hoff DJ’s o Real Radio. Roedd llond rhaglen o arddangosiadau ar y llwyfan. Cafodd ymwelwyr eu syfrdanu a’u hysbrydoli o ddawns i ganu arwyddion; o ‘ready steady cook’ i ‘ready steady hair’!Swae a gyflwynwyd gan Goleg Castell-nedd Port Talbot
Roedd myfyrwyr o’r Ysgol Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio yn arddangos eu cyfoeth o dalent drwy gyfrwng amrediad o berfformiadau, yn amlygu dawns, cerddoriaeth a ffasiwn. Daeth y myfyrwyr ag ystod o berfformiadau’n fyw dan ysbrydoliaeth sioeau cerddorol y West End, sy’n cynnwys gweithiau coreograffeg gwreiddiol gan ddarlithydd dawns y coleg, Craig Coombs, a gyrhaeddodd cystadleuaeth gynderfynol ‘Got to Dance’ Sky 1 yn ddiweddar. Gwisgodd y perfformwyr wisgoedd a grëwyd gan fyfyrwyr tecstilau ac wedi eu steilio gan fyfyrwyr o’r Ysgol Gwallt a Harddwch.

Ready, Steady and Cook a gyflwynwyd gan Goleg Castell-nedd Port Talbot
Ai chi yw’r Jamie Oliver nesa?….roedd y sesiwn hon yn cynnig y cyfle i fod yn gogydd yn y gystadleuaeth ready, steady and cook. Roedd dau ben-cogydd y coleg yn chwilio am ddau gogydd addawol i’w helpu i greu teisen sy’n addas am y frenhines neu ‘moctêl’ i dynnu dŵr o’ch dant.

Canu Iaith Arwyddion a gyflwynwyd gan Goleg Castell-nedd Port Talbot
Erioed wedi meddwl y gallech chi arwyddo’ch hoff gân? Gwyliodd ymwelwyr fyfyrwyr o adran gyn-alwedigaethol Castell-nedd Port Talbot yn dangos eu sgiliau aruthrol iaith arwyddion drwy arwyddo i’r caneuon poblogaidd diweddaraf!

Trin Gwallt Avant Garde – Arddull Ga Ga a gyflwynwyd gan ISA Training 
Gwyliodd ymwelwyr Laura Kelland (enillydd Salon Cymru 2010 a rhan o dîm trin gwallt iau Prydain Fawr) a Josh Rees Hole (MA y Flwyddyn 2009 LlCC ac enillydd Salon Cymru 2009) yn creu gwallt avant garde dyfodolaidd yn debyg i’r steiliau a enillodd Salon Cymru.

Ready, Steady, Hair a gyflwynwyd gan ISA Training
Dewisodd David Pearce, Sian Standing a Nik Petrakis (rhan o dîm celfyddydol hyfforddiant yr ISA) aelodau o’r gynulleidfa i gymryd rhan yn y profiad ready, steady, hair hwn, gan greu dyluniadau gwallt trawiadol yn erbyn y cloc.

TruDynaMix a gyflwynwyd gan Goleg Pen-y-bont 
Yn dilyn eu hymddangosiad yn rownd derfynol fyw sioe gerddoriaeth Sianel 5 ‘Don’t Stop Believing’, roedd TryDynaMix yn syfrdanu cynulleidfa sgiliaucymru gyda chymysgedd o ganeuon a rheolwaith dawns i’ch stopio yn eich unfan.

Ffrwydrad Ddawns a gyflwynwyd gan Ysgol Gyfun Treorci
Roedd myfyrwyr o Ysgol Gyfun Treorci wedi llunio ffrwydrad dawns o arddulliau Stryd, Latin Americanaidd, Jive, Bollywood a Divas i wneud argraff ar y dorf!

Cyffro Dawns gan Funk Fatale
Mae Funk Fatale yn grŵp merched yn unig 16-21 oed ac yn gyn aelodau o dîm dawns adnabyddus Jukebox Juniors. Mae gan y merched arddull nodedig hip-hop a funk; roedd yn sioe i beidio â’i cholli.

Enillwyr! Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau CLIConline
Roedd rhaid i bobl sy’n caru cerddoriaeth beidio colli seremoni sgiliaucymru pan gamodd enillwyr buddugol cystadleuaeth brwydr y Bandiau CLIC i ‘r prif lwyfan. Roedd yr enillwyr, a oedd wedi curo cystadleuaeth lem o’r pedwar terfynydd arall, ac a enillodd restr drawiadol o wobrau gan gynnwys wythnos o amser mewn stiwdio a fideo cerddoriaeth proffesiynol a sesiwn tynnu lluniau, yno i ddangos i’r dorf bod ganddynt yr hyn mae ei angen i fod y peth mawr nesaf.

Y Wers Gymraeg Fwyaf
Mae dysgu iaith newydd yn sgil bendigedig. Roedd gan bob ymwelydd â sgiliaucymru y cyfle i gymryd rhan yng ngwers Gymraeg fwyaf erioed sgiliaucymru a dysgu ychydig o ymadroddion newydd.