Pwy ymwelodd?

Roedd y digwyddiad cyffrous hwn yn galluogi pobl ifanc ac oedolion i roi cynnig ar amrediad eang o swyddi a chyfleoedd hyfforddi i gael ysbrydoliaeth tuag at eu gyrfa. Cafodd pawb y cyfle o weld a rhoi cynnig ar ystod o sgiliau a siarad â phobl y mae ganddynt brofiad uniongyrchol mewn meysydd penodol. I uchafu cyfranogiad y cyhoedd a chyfleoedd roedd y digwyddiad ar agor yn bwrpasol ddydd Sadwrn.

Cafodd ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol eraill o bob rhan o Gymru eu gwahodd i ddod draw a rhannu’r profiad. Roedd modd i’r sawl a oedd methu teithio i Gaerdydd fanteisio ar bigion y digwyddiad drwy gyfrwng ein hymweliad rhithwir.

Roedd graddfa’r digwyddiad yn fwy nag unrhyw ddigwyddiad gyrfaoedd a sgiliau sydd erioed wedi cael ei gynnal yng Nghymru.