Raglen y Digwyddiad

Roedd rhywbeth i bawb yn sgiliaucymru p’un a ydych chi ond yn cychwyn neu’n chwilio am newid cyfeiriad.

Beth allech chi ei wneud yn sgiliaucymru? Gyda llu o nodweddion rhyngweithiol a meysydd rhoi cynnig roedd ddigonedd i’w wneud gan gynnwys ddysgu sgiliau newydd. Cliciwch ar y parthau i ddysgu am y digwyddiadau cyffrous a pha gwmnïau oedd yno.

Rho gynnig ani. Hoffi hi. Cer amdani.

Llwyfan Perfformaid Sgiliau

Roedd perfformiadau cyffrous yn cynnwys ready steady hair, karaoke iaith arwyddion a'r wers Gymraeg fwyaf erioed yn digwydd ar y llwyfan. Dysgwch fwy yma.

Theatre SgiliauCBAC a Noddir gan

Lond rhaglen o gyflwyniadau gan siaradwyr blaenllaw ac adnabyddus sy’n cynnwys Esther Rantzen a Gavin Esler. Cliciwch yma am y rhaglen.

Cystadlaethau Sgiliau

Roedd cystadleuwyr yn brwydro i brofi pwy oedd â’r sgiliau gorau. Dysgwch fwy yma.

Wers laith Fwyaf y Byd

 Aled Haydn Jones, DJ a chyflwynydd Radio 1 a gynhaliodd ein hymgais i dorri’r record.. Cliciwch yma i ddysgu.

Holwch yr Arbenigwyr

Ddim yn si┼Ár beth rydych chi am ei wneud neu sut i gael y cymorth cywir? Roedd arbenigwyr pwrpasol wrth law i roi digonedd o gyngor ac arweiniad am yrfaoedd a’r llwybrau addysg a hyfforddiant sydd ar gael.

Pwy Oedd Yno?

Mae’r rhestr o’r cwmnïau a oedd yn arddangos a gwybodaeth amdanyn nhw ar gael ym a.