Wers laith Fwyaf y Byd

Aled Haydn Jones, DJ a chyflwynydd Radio 1 a gynhaliodd ein Her Gymraeg Fwyaf. Gosodom ni record newydd gyda …… o gyfranogwyr yn ein wgers!.