Cystadlaethau

Gallwch chi gymryd rhan mewn sgiliaucymru cyn Medi drwy ymgeisio mewn un o’r cystadlaethau gwych lle gallwch ennill iPad neu Gamera Fflip Uwch HD.

Cystadleuaeth tynnu enwau i ennill yr iPad diweddaraf!

Felly sut mae cael gafael ar un? Bydd un dilynwr facebook lwcus yn ennill iPad. Y cyfan mae’n rhaid gwneud yw dod yn ddilynwr facebook ac fe allech chi fod yn enillydd. Mae mor hawdd â hynny!Ddim yn si┼Ár ble mae’r fagl? Does yna ddim un ond cymerwch gip ar y telerau ac amodau llawn

Llenwch arolwg am eich cyfle i ennill i-Pad

Yn sgiliaucymru bydd gennych chi gyfle i lenwi arolwg am eich profiadau yn y digwyddiad. Bydd un person sy’n cyflwyno arolwg wedi ei lenwi yn ennill i-Pad yn y gystadleuaeth wych yma. Cliciwch yma i ddysgu mwy.